Zapisywanie nowej wartości referencyjnej dla układu monitorowania ciśnienia w oponach*

Do prawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w oponach1 wymagane jest zapisanie wartości referencyjnej ciśnienia w oponach. Trzeba to zrobić przy każdej zmianie opon lub ciśnienia w oponach, aby układ mógł prawidłowo ostrzegać o niskim ciśnieniu.
Wykonać następującą procedurę w celu zapisania w systemie nowego ciśnienia w oponach jako wartości referencyjnej:
Wyłączyć samochód.
Napompować oponę do prawidłowego ciśnienia, zalecane ciśnienie dla opon zamontowanych fabrycznie można znaleźć na naklejce na słupku drzwi po stronie kierowcy.
Uruchomić silnik.
Nacisnąć iCup-2037-App view symbol na wyświetlaczu centralnym.
Wcisnąć Stan samoch..
Wcisnąć Zapisz ciśnienie. Podczas zapisywania ciśnienia w oponie samochód musi być uruchomiony i stać w miejscu.

Jeśli zapisywanie nie powiedzie się, pojawi się komunikat.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)