Rejestr danych dotyczących eksploatacji samochodu

W ramach działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i jakości Volvo, w samochodzie są rejestrowane niektóre dane dotyczące działania, funkcjonalności oraz incydentów.

Event Data Recorder (EDR)

Niniejszy pojazd jest wyposażony w rejestrator „Event Data Recorder” (EDR). Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie i zapisywanie danych dotyczących wypadków drogowych lub sytuacji podobnych do kolizji, w czasie których nastąpiło wyzwolenie poduszki powietrznej lub uderzenie samochodu w przeszkodę na drodze. Dane są rejestrowane w celu bardziej zaawansowanego zrozumienia, w jaki sposób systemy samochodu działają w takich sytuacjach. EDR jest przeznaczony do rejestracji danych dotyczących dynamiki samochodu i systemów bezpieczeństwa w krótkim czasie, zwykle przez 30 sekund lub mniej.

EDR w tym samochodzie jest przeznaczony do rejestrowania w razie zaistnienia wypadku lub sytuacji kolizyjnej następujących danych:
  • jak zadziałały poszczególne układy w samochodzie
  • czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera były zapięte/naprężone
  • czy kierowca używał pedału przyspieszenia lub pedału hamulca
  • prędkość jazdy samochodu.

Informacje te mogą pomóc zrozumieć okoliczności, w których następują wypadki drogowe, obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. EDR rejestruje dane tylko w nadzwyczajnej sytuacji kolizyjnej. EDR nie zapisuje żadnych danych w normalnych warunkach jazdy. Podobnie, system nigdy nie rejestruje, kto kieruje pojazdem lub położenia geograficznego miejsca, w którym zdarzył się wypadek lub sytuacja przedkolizyjna. Jednak inne strony, takie jak policja, mogą korzystać z zarejestrowanych danych w połączeniu z informacjami osobowymi rutynowo zbieranymi po wypadku drogowym. Do interpretacji zarejestrowanych danych wymagane jest specjalistyczne wyposażenie oraz dostęp do samochodu lub EDR.

Oprócz EDR, samochód jest wyposażony w wiele podzespołów przeznaczonych do ciągłego sprawdzania i monitorowania funkcji samochodu. Mogą one rejestrować dane w normalnych warunkach jazdy, a w szczególności rejestrują usterki wpływające na działanie i funkcjonalność samochodu lub po uruchomieniu jego funkcji wspomagających kierowcę (np.City Safety i funkcja automatycznego hamowania).

Niektóre zarejestrowane dane są niezbędne pracownikom serwisu i technikom w celu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych usterek, jakie wystąpiły w samochodzie. Zarejestrowane informacje są również potrzebne, aby umożliwić firmie Volvo spełnienie wymogów prawnych zawartych w ustawach i rozporządzeniach. Informacje zarejestrowane w samochodzie są przechowywane w jego komputerach do czasu jego przeglądu i naprawy.

Ponadto, zarejestrowane informacje mogą być wykorzystywane w postaci skompilowanej do badań i rozwoju produktów w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa i jakości samochodów Volvo.

Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu. W celu zachowania zgodności z krajowymi przepisami i regulacjami, firma Volvo może być zmuszona do ujawnienia tego rodzaju danych policji lub innym organom, które mogą skorzystać z prawnego prawa dostępu do takich informacji. Do odczytywania i interpretowania zarejestrowanych w samochodzie danych potrzebne jest specjalne wyposażenie techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę. Firma Volvo odpowiada za to, by informacje przekazywane do Volvo podczas serwisu i przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.

TCAM

Pojazdy wyposażone w TCAM mogą gromadzić dane dotyczące funkcji bezpieczeństwa pojazdu oraz innych funkcji występujących w pojeździe. Dane są gromadzone na potrzeby rozwoju produktów, nadzorowania jakości i działań na rzecz bezpieczeństwa, a także w celu poprawy i monitorowania jakości pojazdu oraz jego funkcji bezpieczeństwa. Celem gromadzenia danych jest także realizacja zobowiązań Volvo Car Corporation z tytułu gwarancji.