Zmiana wersji językowej klawiatury na wyświetlaczu centralnym

Aby możliwe było przełączanie między różnymi wersjami językowymi klawiatury, konieczne jest najpierw ich ustawienie w Ustawienia.

Dodawanie lub usuwanie wersji językowych w ustawieniach

Układ klawiatury jest automatycznie ustawiany na tę samą wersję językową co wersja systemu. Wersję językową klawiatury można dostosować ręcznie bez zmiany wersji językowej systemu.
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol w dolnej części wyświetlacza centralnego.
Nacisnąć opcję System, Języki i wprowadzanie tekstu, Klawiatura.
Wybrać jeden lub więcej języków z listy.
Teraz przy wprowadzaniu tekstu można przełączać między wybranymi językami bezpośrednio z klawiatury.

Jeśli w pozycji Ustawienia nie dokonano celowego wyboru języka, klawiatura zachowuje tę samą wersję językową co system samochodu.

Przełączanie między różnymi językami na klawiaturze

iCup-2037-Keypad change language

Jeśli w pozycji Ustawienia wybrano wersje językowe, przycisk na klawiaturze służy do przełączania między różnymi językami.

Aby zmienić język klawiatury z poziomu listy:
Nacisnąć długo przycisk.
Otworzy się lista.
Wybrać wymagany język. Jeśli wybrano więcej niż cztery wersje językowe, można je przeglądać również na liście z klawiatury.
Klawiatura oraz sugerowane zwroty zostaną dostosowane do wybranej wersji językowej.
Aby zmienić język klawiatury bez wyświetlania listy:
Nacisnąć krótko przycisk.
Klawiatura zostanie dostosowana do następnego języka na liście bez wyświetlenia listy.