Korzystanie z funkcji wspomagania wyprzedzania*

Wspomaganie wyprzedzania umożliwiają funkcje Pilot Assist* i Adaptive Cruise Control. Aby można było korzystać z funkcji wspomagania wyprzedzania, należy uwzględnić szereg kryteriów.
Do aktywacji funkcji wspomagania podczas wyprzedzania muszą zostać spełnione następujące warunki:
  • z przodu musi znajdować się pojazd („cel”)
  • aktualna prędkość samochodu musi wynosić co najmniej 70 km/h (43 mph)
  • wybrana prędkość musi być wystarczająco duża do bezpiecznego wyprzedzania.
Aby uruchomić wspomaganie wyprzedzania:

Włączyć kierunkowskaz.

Użyć lewego kierunkowskazu w samochodzie z kierownicą po lewej stronie, a prawego w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.

Funkcja wspomagania wyprzedzania rozpoczyna przyspieszanie i zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu na pewien ograniczony czas w celu ułatwienia wyprzedzania. Jeśli wyprzedzanie nie zostanie zrealizowane, zostaje przywrócony nastawiony odstęp czasowy.

 Ostrzeżenie

Podczas korzystania z układu wspomagania wyprzedzania kierowca powinien zdawać sobie sprawę, że w razie nagłej zmiany warunków może dojść do niepożądanego przyspieszenia.

Dlatego należy unikać pewnych sytuacji, na przykład gdy:
  • samochód zbliża się do zjazdu, by skręcić w tym samym kierunku, w którym normalnie odbywa się wyprzedzanie
  • pojazd z przodu zwalnia, zanim kierowca zjedzie na pas do wyprzedzania
  • ruch na pasie do wyprzedzania zwalnia
  • samochód dostosowany do ruchu prawostronnego jest używany w kraju z ruchem lewostronnym (lub na odwrót).

Sytuacji tego typu można uniknąć przełączając tymczasowo funkcję Pilot Assist w tryb gotowości.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.