Obciążenie dachu i umieszczanie ładunku na bagażniku dachowym

Do przewożenia bagażu na dachu zalecane są bagażniki skonstruowane przez Volvo.

Ma to na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia samochodu. Bagażniki Volvo można nabyć u autoryzowanych dealerów Volvo.

Należy ściśle przestrzegać podanych przez producenta wskazówek montażowych.

  • Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na spodzie.
  • Należy okresowo sprawdzać mocowanie bagażnika dachowego i umieszczonych na nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
  • Jeżeli ładunek wystaje z przodu samochodu, np. kajak lub kanadyjka, zamocować zaczep holowniczy w przednim gnieździe i użyć go do przymocowania liny elastycznej.
  • Załadowanie bagażu na dach powoduje zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji tym samym zwiększenie zużycia energii.
  • Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.

 Ostrzeżenie

Umieszczenie bagażu na dachu powoduje zmianę położenia środka ciężkości i właściwości jezdnych samochodu.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących mas i maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, które podano w danych technicznych samochodu.

Czy to było pomocne?