Układy wspomagające kierowcę

Samochód jest wyposażony w różne układy wspomagające kierowcę, które mogą aktywnie lub biernie pomagać kierowcy w różnych sytuacjach.

Układy te mogą na przykład pomagać kierowcy w:

  • utrzymaniu nastawionej prędkości
  • utrzymaniu określonego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu
  • uniknięciu kolizji poprzez ostrzeżenie kierowcy i zahamowanie samochodu
  • zaparkowaniu samochodu.

Niektóre z tych układów są instalowane jako wyposażenie standardowe, a inne są opcjonalne – zależy to od rynku.

Niektóre z tych układów oferują lepszą funkcjonalność, gdy jest używany program Google Maps.

 Ostrzeżenie

Układy wspomagające kierowcę pełnią wyłącznie funkcję pomocniczą – nie są w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach.

Odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za przestrzeganie prawa i przepisów ruchu drogowego ponosi zawsze kierowca.