Włączanie radia*

Aplikację radiową można uruchomić na wyświetlaczu centralnym lub za pomocą sterowania głosowego.

Uruchamianie na wyświetlaczu centralnym

iCup-2037-Radio app icon
Uruchomić aplikację radiową w widoku strony głównej1 lub widoku aplikacji iCup-2037-App view symbol.
Wybrać żądany kanał radiowy z listy dostępnych kanałów radiowych lub z listy ulubionych.

Uruchamianie za pomocą sterowania głosowego

Radio FM można również uruchomić za pomocą sterowania głosowego przez podanie częstotliwości2.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dostęp do aplikacji można uzyskać z widoku głównego, jeśli była to jedna z ostatnio używanych aplikacji.
  3. 2 W przypadku używania sterowania głosowego należy podać tylko częstotliwość FM, a nie nazwę kanału radiowego.