Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych

Dla zapewnienia lepszej widoczności do tyłu lusterka zewnętrzne wymagają ustawienia dostosowanego do preferencji kierowcy.

Dostępne są różne ustawienia automatyczne, które można także powiązać z przyciskami funkcji pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.

Korzystanie z przełączników sterujących lusterek zewnętrznych

P6-1746-XC40-Power door mirrors control
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek wstecznych.

Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych jest regulowane za pomocą dźwigienki sterującej w panelu przycisków w drzwiach kierowcy. Samochód musi być w trybie użytkowym komfortowym albo wyższym.

W celu ustawienia pozycji lewego lusterka nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterującą umieszczoną w środku.
Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda kontrolna powinna zgasnąć.

Elektryczne składanie lusterek wstecznych*

Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/jazdy w wąskich miejscach.

Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka zatrzymają się automatycznie w położeniu całkowicie złożonym.

W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymują się automatycznie w położeniu rozłożonym zgodnie z dokonanym wcześniej ustawieniem.

Programowanie pozycji neutralnej

Lusterka, których położenie zostało zmienione w wyniku działania siły zewnętrznej, na przykład jeśli zamarzły w położeniu złożonym i zostały rozłożone ręcznie, muszą zostać przywrócone elektrycznie do swojego pierwotnego położenia, by funkcja elektrycznego składania/rozkładania* mogła działać prawidłowo.

W celu złożenia lusterek zewnętrznych należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
Aby je ponownie rozłożyć, nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.

Lusterka zostają przywrócone do swojego pierwotnego położenia i funkcja elektrycznego składania i rozkładania działa ponownie.

Zmiana kąta ustawienia podczas parkowania1

Lusterko zewnętrzne można pochylić w dół, by kierowca mógł obserwować na przykład krawędź drogi podczas parkowania.

Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć przycisk L lub R.

Należy pamiętać, że przycisk trzeba nacisnąć dwa razy. Przycisk miga, gdy lusterko zewnętrzne jest pochylone do dołu.Po włączeniu biegu wstecznego lusterko zewnętrzne wraca automatycznie do pierwotnej pozycji.

Automatyczna zmiana kąta ustawienia podczas parkowania1

Przy tym ustawieniu lusterka zewnętrzne zostają automatycznie pochylone do dołu po wybraniu biegu wstecznego. Pozycja złożona jest zaprogramowana fabrycznie i nie można jej zmienić.

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć opcję Sterowanie.
Wybrać żądane ustawienie w pozycji Pochylanie lusterek zewnętrznych na biegu wstecznym.

Można wymusić powrót lusterek zewnętrznych do pierwotnego położenia, naciskając dwukrotnie przycisk L lub R.

Automatyczne składanie lusterek po zamknięciu samochodu*

Lusterka zewnętrzne składają/rozkładają się automatycznie, gdy samochód zostanie zamknięty/otwarty przy użyciu kluczyka.

 Uwaga

Jeśli lusterka zostaną złożone ręcznie za pomocą przycisków L i R, a następnie samochód zostanie zablokowany, lusterka nie rozłożą się automatycznie po odblokowaniu samochodu, nawet w przypadku gdy takie ustawienie zostało wybrane. Należy rozłożyć je ręcznie za pomocą przycisków L i R.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Tylko w połączeniu z przyciskami pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.