Ładowanie samochodu elektrycznego

Samochód można naładować, korzystając z domowej albo publicznej stacji ładowania.

Umiejscowienie gniazda do ładowania

2139-C40-Placement of charging inlet !CH !JPN

Ładowanie ze stacji ładowania („mode 3”)1

Odłączyć przewód ładujący od gniazda do przechowywania przewodu na stacji ładowania albo wyjąć przewód ładujący. Należy pamiętać o wyłączeniu samochodu przed rozpoczęciem ładowania.
Podłączyć przewód ładujący do stacji ładowania. Jeśli stacja ładowania ma stały przewód ładujący, przejść do kroku 3.

 Ważne

Należy unikać podłączania przewodu ładującego, gdy istnieje ryzyko burzy z piorunami lub wyładowań atmosferycznych.
2139-BEV-Open charging lid rear inlet

Nacisnąć tylną część pokrywy, aby otworzyć pokrywę gniazda do ładowania2.

2139-BEV-Start charging- rear inlet and charging gun

Zdjąć osłonę uchwytu ładowania i wcisnąć uchwyt ładowania do końca do gniazda do ładowania.

 Ważne

Aby uniknąć uszkodzenia lakieru, np. w przypadku silnego wiatru, osłonę uchwytu ładowania należy umieścić w taki sposób, żeby nie dotykała samochodu.
Uchwyt przewodu ładującego zostaje zamocowany/zablokowany i ładowanie rozpoczyna się w przeciągu 5 sekund.
Po rozpoczęciu ładowania dioda LED przy gnieździe do ładowania miga na zielono.

Na wyświetlaczu kierowcy i wyświetlaczu centralnym jest widoczny pozostały przybliżony czas ładowania oraz ewentualna informacja o nieprawidłowym działaniu układu ładowania.

Podczas ładowania pod samochodem może zebrać się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Dzieje się tak w związku z chłodzeniem akumulatora wysokiego napięcia.

 Ważne

Jeśli bezpiecznik przepali się podczas ładowania, należy upewnić się, że natężenie prądu wyświetlane na środkowym wyświetlaczu jest nastawione zgodnie z podaną kompatybilnością instalacji elektrycznej. W trójfazowej sieci elektrycznej (powszechnej w Norwegii) prąd w przewodzie powrotnym samochodu może być wyższy niż prąd fazowy. Jeśli, na przykład, w samochodzie ustawiono 16 A, wartość w przewodzie powrotnym może sięgać 28 A.

 Ostrzeżenie

  • Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego przewodu ładującego powinny być pod opieką.
  • Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
  • Nie używać przewodu ładującego, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony lub niedziałający przewód ładujący wolno naprawiać wyłącznie w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
  • Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w taki sposób, by uniemożliwić przejechanie po nim, nadepnięcie, potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
  • Nie używać jednego lub wielu adapterów między przewodem ładującym a gniazdem elektrycznym.
  • Nie podłączać żadnego typu adaptera (ani większej ich liczby) między przewodem ładującym a samochodem.

Należy także postępować zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą użytkowania przewodu ładującego i jego elementów.

 Ważne

Nie myć samochodu, gdy podłączony jest przewód ładujący albo otwarta jest pokrywa gniazda do ładowania.

Szybkie ładowanie (prąd stały)

Odłączyć przewód ładujący od gniazda do przechowywania przewodu na stacji ładowania. Należy pamiętać o wyłączeniu samochodu przed rozpoczęciem ładowania.
Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania i zdjąć osłonę gniazda do ładowania.
P6-2037- Fast charging (Eu+Us)
Chwycić przewód ładujący obiema rękami i wcisnąć go do końca do gniazda do ładowania samochodu. Przytrzymać uchwyt ładowania w górze przez kilka sekund. Po kilku sekundach przewód ładujący zostanie automatycznie zablokowany w gnieździe do ładowania. Upewnić się, że przewód ładujący jest prawidłowo zablokowany, aby można było uruchomić ładowanie.
Postępować zgodnie z instrukcjami na interfejsie stacji ładowania, aby zatwierdzić ładowanie. Ładowanie zacznie się po przeprowadzeniu testu izolacji przez stację ładowania. Może to zająć około jednej minuty.
Po rozpoczęciu ładowania dioda LED przy gnieździe do ładowania miga zielonym światłem. Na wyświetlaczu kierowcy i wyświetlaczu centralnym jest widoczny pozostały przybliżony czas ładowania oraz ewentualna informacja o nieprawidłowym działaniu układu ładowania.

 Uwaga

Stacje ładowania zgodne ze standardem CCS zwykle posiadają wyraźne oznaczenie CCS lub Combo.

Naklejka po wewnętrznej stronie klapki gniazda do ładowania

P6-2037-XC40 BEV-Decal inside charging lid

Identyfikatory zgodne z normą CEN EN 17186 znajdują się po wewnętrznej stronie klapki gniazda do ładowania.

  • C: ładowanie prądem zmiennym (AC), typ 2
  • K i L: ładowanie prądem stałym (DC), w tym z wykorzystaniem Combined Charging System (CCS)
  1. 1 Dotyczy ładowania przy użyciu przewodu ładującego typu „mode 3” albo stacji ładowania ze stałym przewodem ładującym.
  2. 2 Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu.