Aktywne światła drogowe

Aktywne światła drogowe wykorzystują kamerę detekcyjną przy górnej krawędzi szyby przedniej. Kamera detekcyjna wykrywa światła reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka oraz tylne światła pojazdów jadących z przodu i przełącza wtedy światła drogowe na światła mijania.
P6-2139-C40-Stalk with turning ring in AHBC position
Symbol P5-1507-Active high beam control symbol oznacza aktywne światła drogowe.

Funkcja może zacząć działać podczas jazdy w ciemności, gdy prędkość samochodu wynosi około 20 km/h (około 12 mph) lub więcej. Funkcja ta może także uwzględniać wpływ latarni ulicznych. Gdy kamera detekcyjna przestanie wykrywać pojazdy nadjeżdżające z przeciwka lub jadące z przodu, po upływie około sekundy światła drogowe zostaną ponownie włączone.

Włączanie aktywnych świateł drogowych

Aktywne światła drogowe włącza się przez przestawienie lewej dźwigni przełącznika zespolonego do pozycji P5-1507-Active high beam control symbol. Przełącznik samoczynnie powraca do pozycji P5-1707 Symbol AUTO. Gdy aktywne światła drogowe są włączone, na wyświetlaczu kierowcy świeci się na biało symbol P5-1507-Active high beam control symbol. Gdy włączone są światła mijania, symbol świeci się na niebiesko.

Wyłączenie aktywnych świateł drogowych, gdy włączone są światła drogowe, spowoduje natychmiastowe przełączenie oświetlenia na światła mijania.

Aktywnych świateł drogowych nie trzeba włączać ponownie przy każdym uruchomieniu samochodu.

Funkcja adaptacyjna*

Aktywne światła drogowe są wyposażone w funkcję adaptacyjną1. W takim przypadku, w odróżnieniu od tradycyjnego przełączania na światła mijania, światła drogowe świecą nadal po obu stronach nadjeżdżającego lub znajdującego się z przodu pojazdu – na światła mijania zostaje przełączona tylko ta część wiązki światła, która jest skierowana bezpośrednio na ten pojazd.

P5-1507-Active high beam control, adaptive functionality
Funkcja adaptacyjna: Światła mijania bezpośrednio w kierunku nadjeżdżającego pojazdu, lecz po obu bokach pojazdu nadal światła drogowe.

Gdy światła drogowe są częściowo przełączone na światła mijania, tj. gdy wiązka światła jest nieco mocniejsza niż w przypadku świateł mijania, symbol P5-1507-Active high beam control symbol na wyświetlaczu kierowcy świeci na niebiesko.

Na autostradach lub podczas jazdy z dużą prędkością system może przełączyć się z funkcji adaptacyjnej na automatyczną.

Ograniczenia funkcjonalne aktywnych świateł drogowych

Kamera detekcyjna wykorzystywana przez tę funkcję ma pewne ograniczenia funkcjonalne.

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Jeśli na wyświetlaczu kierowcy jest widoczny ten symbol razem z komunikatem Aktywne światła drogowe Chwilowo niedostępne, przełączanie między światłami drogowymi i mijania należy wykonać ręcznie.

iCup-20w37-See User manual, symbol in driver display

Dotyczy to również sytuacji, gdy ten symbol jest wyświetlany razem z komunikatem Zablokowany czujnik na przedniej szybie Patrz instrukcja obsługi.

Aktywne światła drogowe mogą być tymczasowo niedostępne, np.w przypadku gęstej mgły lub intensywnego deszczu. Gdy aktywne światła drogowe są ponownie dostępne lub czujniki przedniej szyby nie są już zablokowane, komunikat znika i aktywne światła drogowe zostają ponownie włączone.

 Ostrzeżenie

Funkcja aktywnych świateł drogowych pomaga uzyskać optymalne ustawienie wiązki świateł, gdy pozwalają na to warunki.

Za ręczne przełączanie między światłami drogowymi a światłami mijania, gdy wymaga tego sytuacja na drodze lub warunki atmosferyczne, odpowiada zawsze kierowca.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 W zależności od poziomu wyposażenia samochodu.