Zakładanie i zdejmowanie siatki odgradzającej przestrzeń bagażową*

Siatka odgradzającą przestrzeń bagażową zabezpiecza przed przemieszczeniem się przewożonego bagażu do kabiny samochodu w razie gwałtownego hamowania.

Siatkę odgradzającą przestrzeń bagażową mocuje się w czterech punktach i ze względu na bezpieczeństwo siatka musi być zawsze zamocowana i zahaczona, jak opisano poniżej. Siatkę można najłatwiej założyć przez drzwi tylne.

Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową jest wykonana z mocnej tkaniny nylonowej i jest mocowana za przednimi siedzeniami.

Zakładanie siatki odgradzającej przestrzeń bagażową

 Ostrzeżenie

Sprawdzić, czy górne zamocowania siatki zabezpieczającej są prawidłowo zamontowane i czy taśmy naciągające są dobrze zaczepione.

Nie wolno używać uszkodzonej siatki.

Rozłożyć siatkę tak, aby górne zaczepy mocujące były skierowane do góry.
Zaczepić jeden zaczep mocujący siatki w gnieździe w suficie w taki sposób, aby skierować zaczepy pasów mocujących do siebie.

Zaczepić drugi zaczep mocujący siatki we wsporniku w suficie po przeciwnej stronie.

Przesunąć oba haczyki mocujące siatki do przednich pozycji w gniazdach mocujących.

Za pomocą pasów mocujących naciągnąć siatkę.

Po zamocowaniu siatki do gniazd w suficie zaczepić taśmy napinające do zewnętrznych uchwytów z tyłu wszystkich prowadnic foteli. Czynność tę ułatwi uprzednie przesunięcie foteli nieco do przodu i ustawienie ich oparć pionowo.

P6-1746-XC40- Safety net front position installation
Zakładanie siatki odgradzającej przestrzeń bagażową.

Przy ustawianiu foteli i oparć w pierwotnym położeniu nie wywierać silnego nacisku na siatkę. Fotele i oparcia ustawić w taki sposób, by jedynie zetknęły się z siatką.

 Ważne

Jeśli siedzenie lub oparcie zostanie przesunięte mocno do tyłu i zetknie się z siatką odgradzającą przestrzeń bagażową, może dojść do uszkodzenia siatki i jej zamocowań w suficie.

Zdejmowanie siatki odgradzającej przestrzeń bagażową

Siatkę odgradzającą można łatwo zwinąć i zdjąć.
Zmniejszyć napięcie siatki, naciskając przycisk w zaczepie pasa mocującego i luzując nieco pas mocujący po obu stronach.
Naciskając zamki zaczepów, zwolnić oba zaczepy pasa mocującego.
Odblokować górne mocowania i zdjąć siatkę z gniazd w suficie.
Złożyć i zwinąć siatkę. Następnie umieścić ją w futerale.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.