Wspomaganie w razie ryzyka kolizji1

Funkcja wspomagania w razie ryzyka kolizji2 może pomóc kierowcy w uniknięciu lub złagodzeniu skutków zderzenia dzięki ostrzeżeniom, automatycznemu hamowaniu i wspomaganiu kierowania.
P6-XC40BEV-Collision Avoidance
Sygnał akustyczny i symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji
 1. P5-Icon red circle 1Sygnał akustyczny ostrzegający o ryzyku kolizji
 2. P5-Icon red circle 2Sygnalizacja ryzyka kolizji
 3. P5-Icon red circle 3Pomiar odległości przez moduły kamery i radaru

W normalnych warunkach kierowca i pasażerowie nie zauważają działania tej funkcji – interweniuje ona jedynie w sytuacjach bardzo bliskich kolizji.

Układ może pomóc kierowcy uniknąć kolizji podczas jazdy w gęstym ruchu ulicznym, kiedy na przykład zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku. Funkcja uaktywnia krótkie, szybkie hamowanie i w normalnych okolicznościach zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu.

Funkcji tej nie można wyłączyć – jest ona zawsze aktywna.

Funkcje składowe

Funkcja wspomagania w razie ryzyka kolizji może w razie potrzeby podejmować następujące działania:
 • Ostrzeganie o ryzyku kolizji
 • Wspomaganie hamowania
 • Automatyczne hamowanie
 • Wspomaganie kierowania

Etap 1 – Ostrzeżenie o ryzyku kolizji

Jeśli istnieje ryzyko zderzenia z pieszym, rowerzystą, dużym zwierzęciem lub pojazdem, kierowca jest ostrzegany za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych oraz pulsowaniem pedału hamulca. Ostrzeżenie w postaci pulsowania pedału hamulca nie występuje w przypadku nagłego hamowania przez kierowcę lub przyspieszania. Częstotliwość pulsacji hamulców zależy od prędkości samochodu.

Etap 2 – Wspomaganie hamowania

Funkcja wspomagania hamowania wzmacnia siłę hamowania zainicjowanego przez kierowcę, jeśli układ uzna, że hamowanie nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.

Etap 3 – Automatyczne hamowanie

Jeśli kierowca nie podjął działań zmierzających do uniknięcia kolizji i staje się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania – ma to miejsce niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie. Hamowanie odbywa się wtedy z pełną siłą w celu zmniejszenia prędkości zderzenia lub z ograniczoną siłą, jeżeli jest to wystarczające do uniknięcia kolizji.

Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać aktywowane w związku z włączeniem funkcji automatycznego hamowania.

Funkcja ta jest zaprojektowana do uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć zbędnych interwencji. Automatyczne hamowanie następuje dopiero po pojawieniu się ostrzeżenia o ryzyku kolizji lub równocześnie z nim.

Gdy funkcja wspomagania hamowania zapobiegnie kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy w oczekiwaniu na podjęcie działania przez kierowcę. Jeżeli samochód zostanie zahamowany z powodu poruszającego się wolniej pojazdu z przodu to prędkość zostanie zmniejszona do takiej samej prędkości jaka jest utrzymywana przez pojazd z przodu.

Kierowca może w każdej chwili przerwać interwencję wciskając pedał przyspieszenia.

Gdy funkcja jest aktywna i hamuje, włączone są światła hamowania. Na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat tekstowy informujący o tym, że funkcja jest lub była aktywna.

 Ostrzeżenie

Funkcja nie może być traktowana jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu – kierowca nie może polegać wyłącznie na funkcji i realizowanym przez nią automatycznym hamowaniu.

Wspomaganie kierowania

Funkcja ta może pomóc kierowcy w zmniejszaniu ryzyka niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu lub zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą poprzez aktywne kierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu lub zmianę toru jazdy. Wspomaganie kierowania nie występuje w sekwencji, lecz może mieć miejsce niezależnie od pozostałych elementów.

Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej.

 Uwaga

To zawsze kierowca decyduje o tym, w jakim stopniu samochód powinien kierować – samochód nigdy nie może przejąć kontroli.

 Ostrzeżenie

 • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
 • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
 • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
 1. 1 Funkcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
 2. 2 Collision Avoidance

Czy to było pomocne?