Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego

Użyć hamulca postojowego, aby zapobiec toczeniu się samochodu. Włączony hamulec postojowy blokuje oba tylne koła.

Włączanie hamulca postojowego

P6-2037-XC40BEV-Parking brake button
Przycisk hamulca postojowego znajduje się obok dźwigni skrzyni biegów.
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
Po włączeniu hamulca postojowego na wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol.

Automatyczne włączenie

Hamulec postojowy zostaje włączony automatycznie

  • gdy samochód zostanie wyłączony.
  • gdy kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i/lub otworzy drzwi kierowcy.
  • gdy funkcja Hold (hamowanie podczas postoju) jest aktywna, a samochód stoi nieruchomo przez pewien czas (około 5–10 minut).

 Ważne

Przy wysiadaniu z samochodu należy sprawdzić, czy symbol hamulca postojowego się świeci.

Hamulec awaryjny

W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec postojowy podczas jazdy, naciskając przycisk i przytrzymując go.

Samochód wtedy hamuje mocno przy użyciu hamulca zasadniczego. Hamowanie ustaje po zwolnieniu przycisku albo po naciśnięciu pedału przyspieszenia.

 Uwaga

W czasie aktywnego hamowania awaryjnego przy dużych prędkościach rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie hamulca postojowego

Po wybraniu biegu hamulec postojowy jest wyłączany automatycznie.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.
Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Wybrać położenie biegu D lub R
Hamulec postojowy automatycznie wyłącza się i symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
Zwolnić pedał hamulca.

Jeśli została aktywowana funkcja One Pedal Drive, samochód nie pojedzie do przodu, ale może zacząć się toczyć, jeśli droga ma spadek kierunku zgodnym z wybranym biegiem.

Jeśli została dezaktywowana funkcja One Pedal Drive, samochód pojedzie powoli w wybranym kierunku przy lekko wciśniętym pedale przyspieszenia.

 Uwaga

Aby umożliwić automatyczne wyłączenie, kierowca musi zapiąć pas bezpieczeństwa lub zamknąć drzwi po swojej stronie.

Symbol na wyświetlaczu kierowcy

SymbolDziałanie
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Lampka świeci światłem ciągłym: hamulec postojowy jest włączony.

Miga: wystąpiła awaria hamulca postojowego. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.