Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych

Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych służy do szybkiego usuwania zaparowania i lodu z szyby i lusterek.

Istnieje możliwość nastawienia, czy automatyczne włączanie podgrzewania tylnej szyby, gdy kierowca jest w samochodzie, ma być aktywne czy nieaktywne.1 Gdy automatyczne włączanie jest aktywne, elektryczne podgrzewanie będzie się włączać w przypadku ryzyka oblodzenia lub zaparowania szyby. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy szyba przednia/szyba nagrzeją się wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Wcisnąć iCup-2037-Icon three dots horizontal
Wybrać żądane ustawienie opcji Automatyczne odszranianie szyby tylnej, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.
  1. 1 Tryb użytkowy komfortowy