Kluczyki

Kluczyki blokują i odblokowują zamki samochodu. Gdy kluczyk znajduje się w przedniej części kabiny pasażerskiej, można uruchomić samochód.
P5P6-20w17-Keys overview
Dostępne rodzaje kluczyków to kluczyk standardowy, Key Tag* i Care Key.1

Kluczyk standardowy i Care Key są wyposażone w przyciski. Poza kluczykami dostarczanymi standardowo można zamówić kluczyki dodatkowe. Do samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków* można zakupić jako akcesorium nieco mniejszy, lżejszy i pozbawiony przycisków kluczyk (tzw. Key Tag).

Aby można było uruchomić samochód, kluczyk musi znajdować się w przedniej części kabiny pasażerskiej.

W samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego blokowania i odblokowywania zamków (Passive Entry)*, do uruchomienia samochodu wystarczy, że kluczyk będzie się gdzieś w nim znajdował.

Kluczyki te można przypisywać do różnych profili kierowców w celu zapisania osobistych preferencji w systemach samochodu.

 Ostrzeżenie

Kluczyk zawiera baterię guzikową. Nowe i zużyte baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia ciała.

Jeśli zostanie zauważone uszkodzenie, np. nie można prawidłowo zamknąć pokrywy baterii, produktu nie należy używać. Uszkodzone produkty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przyciski na kluczyku

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Kluczyk ma cztery przyciski — jeden z lewej strony i trzy po stronie prawej.

P5-1507 Remote key icon for lock/global close Blokowanie

Jedno naciśnięcie przycisku blokuje zamki samochodu i uzbraja alarm*.

Jedno długie naciśnięcie zamyka wszystkie szyby oraz panoramiczne okno dachowe*.

P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking Odblokowywanie

Jedno naciśnięcie przycisku odblokowuje zamki samochodu i rozbraja alarm*. Jedno długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby. Z funkcji tej można skorzystać na przykład w celu szybkiego przewietrzenia rozgrzanego samochodu przed wejściem do niego.

P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing Drzwi bagażnika

Jedno naciśnięcie przycisku rozbraja alarm* i odblokowuje drzwi bagażnika. W samochodach z drzwiami bagażnika sterowanymi elektrycznie* drzwi te można otworzyć i zamknąć jednym długim naciśnięciem. W trakcie otwierania i zamykania drzwi bagażnika rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

P5-1507 Remote key icon for panic alarm Funkcja alarmu antynapadowego

Funkcja alarmu antynapadowego służy do zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa. W celu włączenia kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowego samochodu należy naciskać przycisk przez co najmniej 3 sekundy lub w ciągu 3 sekund nacisnąć go dwukrotnie. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą przycisku odblokowania po upływie co najmniej 5 sekund od jej włączenia. W przeciwnym razie zostanie ona wyłączona automatycznie po upływie 2 minut i 45 sekund.

 Ostrzeżenie

Pozostawiając kogokolwiek w samochodzie należy dopilnować, aby zasilanie elektrycznie sterowanych szyb oraz panoramicznego okna dachowego* było wyłączone, zabierając w tym celu ze sobą kluczyk przy opuszczaniu samochodu.

 Ostrzeżenie

Uważać na ryzyko przytrzaśnięcia podczas otwierania i zamykania.

  • Zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
  • Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie.
  • Należy pamiętać, że szyby sterowane elektrycznie mogą zostać uruchomione nawet wtedy, gdy w samochodzie nie ma kluczyka, o ile czujnik w fotelu kierowcy zarejestruje, że fotel ten jest zajęty. Aby można było wyłączyć zasilanie szyb sterowanych elektrycznie, drzwi kierowcy muszą być otwarte, a fotel kierowcy nie może być zajęty. Szyby sterowane elektrycznie można ponownie aktywować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego nawet wtedy, gdy w samochodzie nie ma kluczyka, a czujnik w fotelu kierowcy nie zarejestruje, że fotel ten jest zajęty.
  • Nie wolno wystawiać przedmiotów ani części ciała przez okna, nawet jeśli układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.

 Uwaga

Jeśli kluczyk został zablokowany w samochodzie, jest chwilowo dezaktywowany i nie można go używać, dopóki zamki samochodu nie zostaną odblokowane innym działającym kluczykiem. Funkcja całkowitej blokady zamków również zostanie dezaktywowana.

Kluczyk bezprzyciskowy (Key Tag)*

Kluczyk typu Key Tag można zamówić jako akcesorium do samochodów wyposażonych w funkcję bezkluczykowego blokowania i odblokowywania zamków. Rozruch oraz bezkluczykowe blokowanie i odblokowywanie zamków działa w taki sam sposób, jak w przypadku kluczyka standardowego. Kluczyk jest wodoszczelny do głębokości około 10 metrów (30 stóp) przez maksymalnie 60 minut. Nie posiada wyjmowanego kluczyka mechanicznego i nie można w nim wymienić baterii.

Kluczyk Care Key

Można nastawić limit prędkości, który będzie aktywny podczas korzystania z kluczyka Care Key. Ograniczenie to ma na celu wymuszenie bezpiecznej jazdy samochodem, np. gdy został komuś wypożyczony.

Jeśli z samochodu zostanie zabrany aktywny kluczyk

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Jeśli kluczyk zostanie zabrany z samochodu w czasie pracy silnika, po zamknięciu ostatnich drzwi na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Nie wykryto kluczyka. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi. i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Komunikat zniknie po ponownym umieszczeniu kluczyka w samochodzie i naciśnięciu przycisku O w prawym zestawie przycisków na kierownicy lub gdy wszystkie drzwi zostaną zamknięte.

Zakłócenia

Działanie funkcji bezkluczykowego rozruchu oraz zablokowania i odblokowania zamków* może zostać zakłócone przez pole elektromagnetyczne oraz ekrany.

 Uwaga

Unikać przechowywania kluczyków samochodu w pobliżu metalowych przedmiotów lub urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek). Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10–15 cm (4–6 cali).

Jeśli zakłócenie się utrzymuje, użyć wyjmowanego kluczyka mechanicznego do odblokowania zamków. Następnie umieścić kluczyk w czytniku pomocniczym w schowku konsoli między fotelami, aby rozbroić system alarmowy i umożliwić uruchomienie samochodu.

 Uwaga

Gdy kluczyk ma być odczytywany przez czytnik pomocniczy, należy upewnić się, że schowek jest oddzielony od innych kluczyków samochodu, metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek). Mogą one zakłócać działanie funkcji kluczyka.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.