Potwierdzenie zablokowania

Zablokowanie i odblokowanie zamków jest sygnalizowane przez samochód. Sposób sygnalizacji zależy od ustawień sygnalizacji zablokowania i lusterek zewnętrznych.

Sygnalizacja zewnętrzna

Zablokowanie zamków
  • Zablokowanie zamków jest sygnalizowane mignięciem świateł awaryjnych oraz złożeniem lusterek zewnętrznych1.
Odblokowanie drzwi
  • Odblokowanie zamków jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych oraz rozłożeniem lusterek zewnętrznych1.

Sygnalizacja zablokowania zamków samochodu działa pod warunkiem, że wszystkie drzwi, drzwi bagażnika i pokrywa silnika są zamknięte. W przypadku blokowania zamków, gdy zamknięte są tylko drzwi kierowcy2, samochód zostanie zablokowany, ale sygnalizacja zablokowania za pomocą świateł awaryjnych włączy się dopiero po zamknięciu wszystkich drzwi, drzwi bagażnika i pokrywy silnika.

Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel
Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej pokazuje status układu centralnego zamka:
  • Zablokowanie zamków jest potwierdzane długim mignięciem.
  • Gdy samochód jest zablokowany, lampka emituje krótkie błyski.
  • Szybkie mignięcia po rozbrojeniu autoalarmu* wskazują, że został uruchomiony alarm.

Sygnalizacja w przyciskach blokowania

Drzwi przednie

P6-1746-XC40-Central locking buttons front door
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w drzwiach przednich

Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku centralnego zamka jednego z przednich drzwi wskazuje, że zablokowane są wszystkie drzwi. Po otwarciu dowolnych drzwi, diody w obu drzwiach zgasną.

Tylne drzwi*

P6-1746-XC40-Central locking button rear door
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w drzwiach tylnych.

Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku centralnego zamka obu drzwi wskazuje, że drzwi są zablokowane. Po otwarciu dowolnych drzwi, ich dioda zgaśnie, natomiast pozostałe będą nadal świecić.

Inne rodzaje sygnalizacji

Funkcje bezpiecznego oświetlenia drogi do domu i oświetlenia otoczenia samochodu również mogą zostać aktywowane podczas blokowania i odblokowywania zamków.

Złożenie/rozłożenie lusterek zewnętrznych można także wykorzystać jako pomoc w stwierdzeniu, czy zamki są zablokowane/odblokowane.

  1. 1 Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
  2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  3. 2 Niemożliwe w przypadku funkcji bezkluczykowego blokowania zamków *.