Kasowanie danych użytkownika

Dane użytkownika i ustawienia systemowa przywraca się na wyświetlaczu centralnym.
Oto ustawienia, dla których można przywrócić wartości domyślne:
  • ustawienia aplikacji
  • ustawienia sieciowe (tylko administrator)
  • przywrócenie ustawień fabrycznych (tylko administrator) – profile, dane użytkownika, powiązane kluczyki i ustawienia osobiste zostają usunięte

Po zmianie właściciela dla danych użytkownika oraz ustawień systemowych należy przywrócić do wartości fabryczne.

Przywracanie ustawień na wyświetlaczu centralnym

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Przejść do opcji System, Przywróć ustawienia, aby przywrócić żądane ustawienie.

Aby można było przywrócić ustawienia sieciowe albo ustawienia fabryczne w samochodzie, profil użytkownika musi mieć uprawnienia administratora, co można uzyskać, klikając opcję Zostań administratorem w widoku profilu.

Czy to było pomocne?