Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich

Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów mają za zadanie oczyszczać szybę przednią i reflektory. Do uruchamiania spryskiwaczy szyby przedniej i reflektorów służy prawa dźwignia przełącznika zespolonego.

Uruchamianie spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich

P6-2037-XC40BEV- Windshield washing
Funkcja spryskiwaczy, prawa dźwignia przełącznika zespolonego.
Pociągnąć prawą dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich.
Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają jeszcze kilka przetarć.

 Ważne

Unikać włączania spryskiwaczy, gdy są zamarznięte lub gdy zbiornik płynu do spryskiwaczy jest pusty, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia pompy.

Spryskiwanie reflektorów*

Po włączeniu spryskiwaczy szyby przedniej reflektory również są automatycznie czyszczone z określoną częstotliwością, gdy są włączone.

Ograniczone zmywanie

Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra (1 kwarty) płynu do spryskiwaczy, a na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Płyn do spryskiwaczy Dolej płynu do spryskiwaczy, niski poziom płynu wraz z symbolem P5-1507-Washer fluid-symbol, dopływ płynu do spryskiwaczy reflektorów zostaje odcięty. Ma to na celu zapewnienie priorytetu oczyszczaniu szyby przedniej dla uzyskania odpowiedniej widoczności. Spryskiwacze reflektorów są uruchamiane tylko wtedy, gdy włączone są światła mijania lub drogowe.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Czy to było pomocne?