Wskaźnik akumulatora

Wskaźnik akumulatora pokazuje ilość energii w akumulatorze. Pozostała ilość energii jest pokazywana zarówno jako procentowa część całkowitego poziomu energii, jak i w postaci przybliżonego zasięgu. Na zasięg mają wpływ czynniki takie jak styl jazdy, ustawienia jazdy, prędkość, temperatura zewnętrzna i warunki atmosferyczne.
P6-23w17-iCup-Battery meter and range BEV

Wskaźnik akumulatora w dolnej części wyświetlacza kierowcy pokazuje stan naładowania (SoC) akumulatora wysokiego napięcia. Informacja ta jest pokazywana obok wskaźnika akumulatora, gdy pozostały zasięg jest mniejszy niż 50 km (30 mil). Wpływ na zasięg mogą mieć na przykład takie czynniki jak styl jazdy i temperatura.

Czy to było pomocne?