Bezkluczykowe odblokowanie drzwi bagażnika*

Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania i odblokowywania zamka, wystarczy lekko nacisnąć osłonięty gumową nakładką przycisk przy uchwycie drzwi bagażnika, aby odblokować zamek.

 Uwaga

Jeden z należących do samochodu kluczyków musi znajdować się w obszarze zasięgu za pojazdem, aby funkcja odblokowywania zamków mogła działać.

Drzwi bagażnika są utrzymywane w położeniu zamkniętym przez zamek elektryczny.

Aby otworzyć:
Nacisnąć lekko osłonięty gumową nakładką przycisk pod klamką drzwi bagażnika.
Zamek zostanie zwolniony.
Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby otworzyć drzwi bagażnika.

 Ważne

  • Ostrożnie obchodzić się z pokrytym gumą przyciskiem, aby nie uszkodzić styku elektrycznego. W celu zwolnienia zamka wystarczy użyć niewielkiej siły.
  • W celu otwarcia drzwi bagażnika nie ciągnąć za pokryty gumą przycisk – podnosić je za uchwyt.

Drzwi bagażnika można także odblokować, wykonując ruch stopą* pod tylnym zderzakiem, patrz oddzielny rozdział.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Czy to było pomocne?