Czas ładowania

Podane poniżej wartości czasu ładowania są przybliżone i obowiązują wtedy, gdy na ładowanie nie wpływa klimatyzacja ani inne odbiorniki energii. Czas ładowania może także się zmieniać zależnie od wielkości akumulatora. Jeśli czas ładowania wydaje się zbyt długi, należy sprawdzić przyczynę.

Czas ładowania (prądem zmiennym)

Ładowanie jednofazowe1
Prąd (A)2Moc ładowania (kW)3Czas ładowania (godziny)4
61,372
102,240
163,624
327,212
48118
Ładowanie trójfazowe
Prąd (A)Moc ładowania (kW)3Czas ładowania (godziny)
6422
106,814
16118

Czas szybkiego ładowania (prądem stałym)

Moc ładowania (kW)5Czas ładowania6 (minuty)
5065
15035

 Uwaga

Aby skrócić czas szybkiego ładowania w niskiej temperaturze otoczenia, akumulator trzeba odpowiednio przygotować. W tym celu należy dodać stację szybkiego ładowania jako cel podróży w Google Maps.

 Uwaga

  • Ładowanie akumulatora wysokiego napięcia w niskiej albo wysokiej temperaturze otoczenia może zabrać więcej czasu. Część prądu ładowania jest wtedy wykorzystywana do ogrzania/ochłodzenia akumulatora wysokiego napięcia.
  • Jeśli zostanie wybrana funkcja przygotowania do jazdy, może to mieć wpływ na czas ładowania.
  • Szybkie ładowanie z mocą do 150 kW jest możliwe wtedy, gdy warunki eksploatacyjne akumulatora wysokiego napięcia i stacji ładowania są dobre. Moc ładowania jest ograniczana pod koniec szybkiego ładowania.
  1. 1 Dotyczy ładowania przy użyciu gniazda 200-240 V.
  2. 2 Maksymalny prąd ładowania może mieć inną wartość w zależności od rynku.
  3. 3 Maksymalna moc ładowania, jaką może osiągnąć samochód wynosi 11 kW.
  4. 4 Od 0 do 100%
  5. 5 Maksymalna moc, jaką może dostarczyć stacja ładowania.
  6. 6 Dotyczy stanu naładowania (SoC) 10-80%, pod warunkiem że temperatura akumulatora wynosi około 35°C (95°F).

Czy to było pomocne?