Funkcje automatycznej kontroli prędkości jazdy

Istnieje szereg układów wspomagających kierowcę, które zależnie od sytuacji mogą pomagać mu podczas jazdy w utrzymywaniu odpowiedniej prędkości. Oto podsumowanie, które pozwoli łatwiej odróżnić te funkcje od siebie.

Zaleca się przeczytanie wszystkich rozdziałów instrukcji obsługi związanych z daną funkcją, aby zapoznać się z takimi czynnikami jak jej ograniczenia, a także dowiedzieć się, o czym powinien wiedzieć kierowca, zanim skorzysta z danego układu.

Ogranicznik prędkości1Automatyczny ogranicznik prędkości*2Automatyczna kontrola prędkości jazdy3Adaptive Cruise Control4Pilot Assist*4
Symbol na wyświetlaczu kierowcy
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small

+

Px-2037-iCup-Adaptive Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Pilot Assist symbol small
Krótki opisKierowca reguluje prędkość za pomocą pedału przyspieszenia, ale ogranicznik prędkości uniemożliwia mu omyłkowe przekroczenie wybranej/nastawionej prędkości maksymalnej.Automatyczny ogranicznik prędkości wykorzystuje informacje o prędkości przekazywane przez system informacji o znakach drogowych* do automatycznego nastawiania maksymalnej prędkości samochodu.Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy pomaga kierowcy utrzymać stałą prędkość, co może zwiększać komfort jazdy na przykład podczas długich podróży autostradami oraz na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch odbywa się płynnie.Funkcja Adaptive Cruise Control może pomagać kierowcy w utrzymywaniu stałej prędkości jazdy oraz określonego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.Funkcja Pilot Assist może pomóc kierowcy zachować położenie samochodu pomiędzy oznakowaniami pasów ruchu oraz jego stałej prędkości, dzięki wspomaganiu układu kierowniczego z zachowaniem stałego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.