Płyn chłodzący

Samochód jest wyposażony w zaawansowany układ chłodzenia, który reguluje temperaturę napędu elektrycznego oraz w kabinie pasażerskiej. Układ jest dostępny niezależnie od tego, czy samochód jest zaparkowany, ładowany czy jedzie.

Układ chłodzenia jest układem zamkniętym i wszelkie prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o wymaganym przeglądzie, należy skontaktować się ze stacją obsługi1.

 Ważne

P6-XC40H-Coolant fluid warning

Nie otwierać pokrywy zbiornika płynu chłodzącego i nie uzupełniać płynu. Może to spowodować uszkodzenie niepodlegające naprawie w ramach gwarancji.

 Ostrzeżenie

Nie wolno spożywać płynu chłodzącego. Może to spowodować uszkodzenie nerek i innych organów. Produkt zawiera między innymi glikol etylenowy, inhibitor i wodę.
  1. 1 Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Powiązane dokumenty