Informacje ogólne o przewodzie ładującym

Do ładowania na stacji ładowania używać przewodu ładującego typu „mode 3”. Niektóre stacje ładowania mają stały przewód ładujący, którego należy użyć zamiast wspomnianego przewodu.

 Uwaga

Informacje zawarte w tej części dotyczą wyłącznie ładowania przy użyciu przewodu ładującego typu „mode 3” albo stacji ładowania ze stałym przewodem ładującym.

 Ostrzeżenie

Używać wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z pojazdem lub przewodu zastępczego kupionego u dealera Volvo.

Ładowanie przy użyciu stałego przewodu ładującego zgodnie ze standardem Mode 31

W niektórych lokalizacjach przewód ładujący jest zamontowany w stacji ładowania podłączonej do sieci zasilającej. Dlatego należy używać przewodu ładującego stacji ładowania i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy stacji ładowania.

Dane techniczne przewodu ładującego
Temperatura otoczenia

-32 °C do 50 °C(-25 °F do 122 °F)

 Ostrzeżenie

  • Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego przewodu ładującego powinny być pod opieką.
  • Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
  • Nie używać przewodu ładującego, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Uszkodzony lub niedziałający przewód ładujący wolno naprawiać wyłącznie w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
  • Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w taki sposób, by uniemożliwić przejechanie po nim, nadepnięcie, potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
  • Nie podłączać żadnego typu adaptera (ani większej ich liczby) między przewodem ładującym a samochodem.

Należy także postępować zgodnie z instrukcją producenta dotyczącą użytkowania przewodu ładującego i jego elementów.

 Ważne

Zawsze należy najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem przewodu ładującego od gniazda do ładowania samochodu, a następne od stacji ładowania.

 Ważne

Przewód ładujący należy czyścić czystą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników.

 Ostrzeżenie

Nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania przewodu ładującego i elementów jego osprzętu.
  1. 1 Norma europejska – EN 61851-1.