Włączanie automatycznej regulacji temperatury

Przy włączonej automatycznej regulacji temperatury sterowanie wieloma funkcjami klimatyzacji odbywa się automatycznie.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.

Nacisnąć krótko lub długo opcję AUTO.

  • Krótkie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją powietrza przebiega automatycznie.
  • Długie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją przebiega automatycznie, a poziom temperatury i nadmuchu wentylatora zostają przełączone na ustawienia standardowe: 22 °C (72 °F) oraz poziom 3.
Automatyczna regulacja temperatury zostaje aktywowana i przycisk się zapala.

 Uwaga

Temperaturę i prędkość dmuchawy można zmienić bez wyłączania automatycznej klimatyzacji. Automatyczna klimatyzacja zostaje wyłączona w przypadku ręcznej zmiany dystrybucji powietrza lub włączenia maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb.