Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy

Płyn do spryskiwaczy służy do czyszczenia reflektorów i przedniej szyby. W warunkach temperatur niższych od temperatury zamarzania należy używać niskokrzepnącego płynu do spryskiwaczy.

P6-XC40BEV-Wiper fluid refill

 Uwaga

Gdy w zbiorniku pozostaje około 1 litra (1 kwarty) płynu do spryskiwaczy, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Dolej płynu do spryskiwaczy, niski poziom płynu wraz z symbolem P5-1507-Washer fluid-symbol.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Dolej płynu do spryskiwaczy, niski poziom płynu wraz z symbolem P5-1507-Washer fluid-symbol, trzeba uzupełnić płyn do spryskiwaczy.
Otworzyć pokrywę silnika za pomocą uchwytu w kabinie pasażerskiej, a następnie użyć uchwytu umieszczonego pod przednią krawędzią pokrywy.

Otworzyć korek zbiornika płynu do spryskiwaczy.

Płyn do spryskiwaczy wlewa się do zbiornika z niebieskim korkiem. Zbiornik ten jest wykorzystywany przez spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów*.

Uzupełnić płyn do spryskiwaczy.
Zamknąć korek zbiornika płynu do spryskiwaczy, a następnie pokrywę silnika.

Zalecany gatunek: Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem w okresie zimowym i gdy temperatura spada poniżej zera.

 Ważne

Używać oryginalnego płynu do spryskiwaczy Volvo lub jego odpowiednika o zalecanej wartości pH od 6 do 8, w roztworze roboczym (np. w stosunku 1:1 z wodą o odczynie obojętnym).

 Ważne

Przy ujemnej temperaturze zewnętrznej należy stosować niskokrzepnący roztwór płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dopuścić do zamarznięcia płynu w pompie, zbiorniku i przewodach.

Objętość:

  • Samochody ze spryskiwaczami reflektorów: 5,5 litra (5,8 kwarty).
  • Samochody bez spryskiwaczy reflektorów: 3,5 litra (3,7 kwarty).
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.