Powiadomienie o gotowości do jazdy

System samochodu może pomóc kierowcy zauważyć, że poprzedzający pojazd zaczął kontynuować jazdę.

Aby zapobiec zatrzymywaniu samochodu na zbyt długo i wstrzymywaniu ruchu, funkcja Powiadomienie o gotowości do jazdy generuje sygnał akustyczny oraz wyświetla symbol i komunikat na wyświetlaczu kierowcy. Powiadomienie może się nie pojawić, jeśli system wykryje pieszych lub rowerzystów w sąsiedztwie samochodu.

 Ostrzeżenie

Układ ten nie jest jednak w stanie wykryć pieszego albo rowerzysty w każdej sytuacji. Odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu ponosi zawsze kierowca.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć opcję Prowadzenie i zmienić żądane ustawienie.

 Ostrzeżenie

  • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
  • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
  • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

 Uwaga

Funkcja ta wykorzystuje moduły radarowe i/lub kamery samochodu, które mają pewne ogólne ograniczenia.

Czy to było pomocne?