Bluetooth Media Player

Jeśli telefon lub inne urządzenie jest podłączone do samochodu przez Bluetooth, znajdujące się na nich multimedia można odtworzyć w aplikacji Bluetooth Media Player.
iCup-2037-BT Media player

Aplikację Bluetooth Media Player można uruchomić z widoku strony głównej albo z widoku aplikacji iCup-2037-App view symbol. Gdy aplikacja jest używana, można ją również obsługiwać szybkimi poleceniami w widoku strony głównej.

 Uwaga

W celu przesyłania multimediów z telefonu przez Bluetooth należy najpierw uruchomić Bluetooth Media Player.

Do samochodu można również pobrać aplikacje firm trzecich do odtwarzania multimediów.

Uruchamianie Bluetooth Media Player poleceniem głosowym

Odtwarzaczem multimedialnym można także sterować przy użyciu poleceń głosowych.