Regulacja prędkości wentylatora dla przednich siedzeń1

Wentylator można ustawić na kilku różnych sterowanych automatycznie prędkościach nadmuchu na przednie siedzenia.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora: OFF, 15 lub Max.
Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i wybrany poziom zostaje podświetlony.

 Ważne

Gdy dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie działa, co powoduje ryzyko zaparowania szyb od wewnątrz.

 Uwaga

Układ klimatyzacji automatycznie dostosowuje przepływ powietrza w obrębie wybranego poziomu pracy dmuchawy w oparciu o zapotrzebowanie. Oznacza to, że prędkość dmuchawy może ulec zmianie, nawet jeśli poziom pracy dmuchawy pozostaje taki sam.

Duża prędkość pracy wentylatora na tylnym siedzeniu może powodować zwiększony poziom dźwięku na przednich siedzeniach.

  1. 1 W przypadku klimatyzacji 2-strefowej także dla tylnych siedzeń.