Ograniczenia funkcji wspomagania w razie ryzyka kolizji

Funkcja wspomagania w razie ryzyka kolizji1 ma pewne ograniczenia, z których kierowca powinien zdawać sobie sprawę.

Ograniczenia wspomagania hamowania

Wyposażenie dodatkowe

Nisko zwisające przedmioty, na przykład chorągiewka użyta do oznaczenia wystającego ładunku, albo akcesoria takie jak dodatkowe lampy i orurowanie wystające powyżej pokrywy silnika samochodu ograniczają działanie funkcji, ponieważ mogą zasłaniać moduł kamery lub radaru.

Poślizg

Na śliskich nawierzchniach droga hamowania się wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność zapobiegania kolizjom przez funkcję. W takich sytuacjach układy ABS i ESC2 mają za zadanie zapewnić możliwie najskuteczniejszą moc hamowania i pomogą utrzymać stabilny tor jazdy.

Niska prędkość

Funkcja nie włącza się przy bardzo niskich prędkościach – poniżej 4 km/h (3 mph), przez co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy samochód zbliża się do pojazdu z przodu bardzo powoli, np. podczas parkowania.

Aktywny kierowca

Polecenia wydawane przez kierowcę mają zawsze pierwszeństwo. Funkcja nie interweniuje w sytuacjach, gdy kierowca kieruje lub przyspiesza w sposób zdecydowany, nawet jeśli kolizja jest nieunikniona. Oznacza to, że aktywne i świadome działania kierowcy mogą opóźnić ostrzeżenie o kolizji i interwencję układu, co ma na celu ograniczenie do minimum niepotrzebnych ostrzeżeń.

Ograniczenia wspomagania kierowania

W niektórych sytuacjach funkcja ta może mieć ograniczone działanie i nie zainterweniować, na przykład:
 • w przypadku małych pojazdów, takich jak motocykle
 • gdy większa część samochodu znalazła się na sąsiednim pasie ruchu
 • na drogach/pasach ruchu z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi pas ruchu lub bez takich linii
 • poza zakresem prędkości 60-140 km/h (37-87 mph)
 • gdy wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem.
Do innych trudnych sytuacji należą:
 • prace drogowe
 • warunki zimowe
 • wąskie drogi
 • zła jakość nawierzchni drogi
 • bardzo sportowy styl jazdy
 • złe warunki pogodowe z ograniczeniem widoczności

W takich wymagających sytuacjach funkcji może być trudno pomóc kierowcy w sposób prawidłowy.

Ważne ostrzeżenia

 Ostrzeżenie

Układy wspomagające kierowcę ostrzegają tylko o przeszkodach wykrytych przez czujnik radarowy – oznacza to, że ostrzeżenie może się nie pojawić lub może wystąpić z pewnym opóźnieniem.
 • Nie wolno czekać na ostrzeżenie lub interwencję układów. Uruchomić hamulce, gdy sytuacja tego wymaga.

 Ostrzeżenie

 • Funkcja automatycznego hamowania może zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość, przy której do niej dojdzie, jednak w celu zagwarantowania pełnej intensywności hamowania, kierowca powinien zawsze nacisnąć pedał hamulca – nawet gdy samochód hamuje automatycznie.
 • Ostrzeżenie i wspomaganie kierowania są aktywowane tylko w przypadku dużego ryzyka zderzenia – dlatego nie wolno czekać na ostrzeżenie o ryzyku kolizji lub interwencję funkcji.
 • Funkcja nie aktywuje automatycznego hamowania w sytuacji gwałtownego przyspieszania.

 Ostrzeżenie

 • Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale, jeżeli sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne spowodują, że moduły kamery i radaru nie będą w stanie prawidłowo zidentyfikować pieszego, rowerzysty, dużego zwierzęcia lub pojazdów przed samochodem.
 • Aby możliwe było wykrycie pojazdów w nocy, ich światła przednie i tylne muszą być włączone oraz jasno świecić.
 • Ostrzeganie o stojących i poruszających się powoli pojazdach oraz dużych zwierzętach może zostać wyłączone z powodu ciemności lub słabej widoczności.
 • Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na wykrycie pieszych i rowerzystów zostają wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
 • System jest w stanie zapewnić skuteczne ostrzeżenia i hamowanie, gdy różnica prędkości jest mniejsza niż 50 km/h (30 mph).
 • W przypadku pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie są skuteczne przy prędkości jazdy do 70 km/h (43 mph).
 • Redukcja prędkości w przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniejsza niż 15 km/h (9 mph) i może zostać uzyskana przy prędkości jazdy powyżej 70 km/h (43 mph). Ostrzeganie i hamowanie w przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniej skuteczne przy niższych prędkościach.
 • Nie wolno naklejać ani montować żadnych elementów na zewnątrz ani od wewnątrz szyby przedniej w obszarze przed oraz dookoła modułu kamery – może to spowodować zakłócenie działania funkcji zależnych od kamery.
 • Przedmioty, śnieg, lód lub zabrudzenia w okolicy modułów kamery i radaru mogą powodować ograniczenie ich działania, całkowite wyłączenie lub nieprawidłową reakcję funkcji.

 Uwaga

Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i radaru, których działanie podlega pewnym ogólnym ograniczeniom.

 Ważne

Serwis podzespołów układów wspomagających kierowcę należy przeprowadzać wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Electronic Stability Control

Czy to było pomocne?