Wymiana baterii w kluczyku

Baterię w kluczyku można wymienić, jeśli ulegnie rozładowaniu. Okres żywotności baterii zależy od tego, jak intensywnie używany jest kluczyk. W kluczyku Key Tag* nie ma możliwości wymiany baterii.

 Uwaga

Wszystkie baterie mają ograniczoną żywotność i mogą wymagać wymiany (nie dotyczy Key Tag). Trwałość baterii zależy od częstotliwości używania pojazdu/kluczyka.
P6-20w37-DIM-KeyNotFound

Baterię w kluczyku trzeba wymienić, gdy na wyświetlaczu kierowcy zaświeci się symbol informacyjny i pojawi się komunikat Niski poziom naładowania baterii w kluczyku samochodowym. Procedurę wymiany zawiera Instrukcja obsługi..

Inną oznaką słabej baterii jest zmniejszony zasięg kluczyka.

Baterii w kluczyku typu Key Tag* nie można wymienić. Gdy bateria ulegnie rozładowaniu, można w autoryzowanej stacji obsługi Volvo zamówić nowy kluczyk typu Key Tag.

 Ważne

Rozładowany kluczyk Key Tag należy przekazać do autoryzowanej stacji obsługi Volvo, która usunie go z systemu samochodu. Jeśli dojdzie do rozładowania akumulatora, kluczyka można nadal użyć do uruchomienia samochodu z innego akumulatora.

Otwieranie kluczyka i wymiana jego baterii

 Ważne

Unikać dotykania styków nowej baterii palcami. Ma to negatywny wpływ na działanie baterii.

Chwycić kluczyk, tak aby logo Volvo znajdowało się na górze, uszkiem na breloczek do siebie.

Po lewej stronie uszka na breloczek znajduje się zatrzask. Jeśli znajduje się on po złej stronie, oznacza to, że przód i tył zostały zamienione miejscami podczas wcześniejszej wymiany baterii.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 1
Przesunąć zatrzask przy uszku na breloczek w bok i odsunąć przednią część obudowy od uszka.

Obudowa odłączy się i będzie można ją zdjąć.

Pod obudową znajduje się jeszcze jeden zatrzask do odłączania tylnej części.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 2
Przesunąć w bok zatrzask znajdujący się pod przednią częścią obudowy i odsunąć jej tylną część od uszka na breloczek.

Obudowa odłączy się i będzie można ją zdjąć.

Pokrywa baterii znajduje się pod obudową.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 3

Przekręcić pokrywę baterii przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w położenie OPEN. Użyć na przykład śrubokrętu albo monety.

Zdjąć pokrywę baterii. Jeśli jej zdjęcie sprawia trudność, można ją podważyć wąskim narzędziem.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery
Bateria jest zwrócona stroną z + do góry. Nacisnąć brzeg baterii, aby ją wysunąć, a następnie wyjąć.
16w17 - SPA - Key insert new battery

Włożyć nową baterię stroną (+) do góry. Unikać dotykania styków baterii kluczyka palcami.

Umieścić brzeg baterii pod dwoma dalszymi plastikowymi zaczepami.

Następnie docisnąć baterię, tak aby została przytrzymana przez górny plastikowy zaczep.

 Uwaga

Stosować baterie typu CR2032, 3 V.

 Uwaga

Volvo zaleca stosowanie w kluczyku baterii wymiennych spełniających wymogi określone w UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Baterie dostarczane z pojazdem oraz używane podczas wymiany przez autoryzowaną stację obsługi Volvo spełniają te wymogi.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6
Założyć z powrotem pokrywę baterii i przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie CLOSE.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7
Zamontować tylną część obudowy w odwrotny sposób niż przy jej zdejmowaniu. Na tylnej części obudowy nie ma logo. Docisnąć obudowę, tak aby rozległo się kliknięcie, a następnie przesunąć ją jeszcze o kilka milimetrów w pierwotne położenie.

Kolejne kliknięcie sygnalizuje, że obudowa została właściwie założona i prawidłowo zatrzaśnięta.

Nie może być żadnych szczelin.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8
Obrócić kluczyk i zamontować przednią część obudowy w taki sam sposób jak tylną.

 Ostrzeżenie

Sprawdzić, czy bateria jest zamontowana prawidłowo z zachowaniem właściwej biegunowości. Jeśli kluczyk nie będzie używany przez długi czas, wyjąć baterię, aby uniknąć wycieku elektrolitu i uszkodzenia. Uszkodzone lub cieknące baterie mogą spowodować rany skóry w wyniku działania żrącej substancji. Dlatego podczas pracy z uszkodzonymi bateriami należy używać rękawic ochronnych.

  • Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Nie pozostawiać baterii w łatwo dostępnym miejscu, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
  • Baterii nie wolno otwierać, powodować ich zwarcia ani wrzucać do ognia.
  • Nie próbować ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania. Może to spowodować ich eksplozję.
  • Produkty zasilane z baterii należy regularnie sprawdzać pod kątem śladów uszkodzenia.

Kluczyka nie należy używać, jeśli cokolwiek wskazuje, że doszło do uszkodzenia kluczyka lub baterii względnie wycieku z baterii. Uszkodzone produkty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 Ważne

Zużyte akumulatory trzeba poddać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.