Synchronizacja temperatury

Temperatura w poszczególnych strefach klimatyzacji samochodu jest domyślnie synchronizowana z temperaturą nastawioną po stronie kierowcy, ale synchronizację można wyłączyć i nastawiać temperaturę oddzielnie dla poszczególnych stref klimatyzacji.

Wyłączanie synchronizacji temperatury

Nacisnąć przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego, aby otworzyć funkcję regulacji.
P6-XC40BEV-2037-Climate-Buttons synced temperature
Nacisnąć przycisk synchronizacji między przyciskami regulacji temperatury.
Temperaturę można teraz nastawiać oddzielnie dla poszczególnych stref klimatyzacji. Nastawiona temperatura jest teraz wyświetlana w wierszu klimatyzacji oddzielnie po stronie kierowcy i po stronie pasażera, zamiast pośrodku.

Synchronizację temperatury można wyłączyć, zmieniając ustawienie temperatury po stronie pasażera.

Przywracanie synchronizacji temperatury

Nacisnąć przycisk regulacji temperatury po stronie kierowcy lub po stronie pasażera u dołu wyświetlacza centralnego, aby otworzyć funkcję regulacji.
P6-XC40BEV-2037-Climate–Buttons temperature synchronisation
Nacisnąć przycisk synchronizacji między przyciskami regulacji temperatury.
Temperatura we wszystkich strefach samochodu jest synchronizowana z temperaturą nastawioną po stronie kierowcy.

Czy to było pomocne?