Zmiana sposobu dystrybucji powietrza

Sposób dystrybucji powietrza można w razie potrzeby zmienić ręcznie.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając symbol temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Przyciski dystrybucji powietrza w widoku klimatyzacji znajdują się pośrodku wokół przycisku AUTO, w kolejności od góry do dołu:
  • Dystrybucja powietrza — nawiewy do usuwania zaparowania i oblodzenia
  • Dystrybucja powietrza – nawiewy w tablicy rozdzielczej i konsoli środkowej
  • Dystrybucja powietrza – nawiewy w podłodze

Nacisnąć jeden lub kilka przycisków dystrybucji powietrza, aby otworzyć/zamknąć dany kierunek nawiewu.

Sposób dystrybucji powietrza zmienia się i przyciski zapalają się/gasną.

Jeśli wszystkie przyciski dystrybucji powietrza zostaną wyłączone w trybie ręcznym, układ klimatyzacji wraca do sterowania automatycznego.