Data i czas

Zegar jest widoczny na wyświetlaczu centralnym, gdzie można także zmienić ustawienia daty i godziny.

Umiejscowienie zegara

iCup- 2037- Clock in centerdisplay

Zegar znajduje się w prawym górnym rogu na pasku stanu wyświetlacza centralnego.

Ustawienia daty i czasu

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol, a następnie System i wybrać Data i godzina.
Wybrać żądane ustawienia.

Automatyczne nastawianie daty i godziny

Data i godzina są standardowo nastawiane automatycznie, a strefa czasowa jest standardowo nastawiana automatycznie w oparciu o lokalizację samochodu.

Aby nastawić datę i godzinę ręcznie, należy wyłączyć automatyczne nastawianie daty i godziny. Aby nastawić strefę czasową ręcznie, należy wyłączyć automatyczne nastawianie strefy czasowej. Można także wybrać zegar 24- albo 12-godzinny.