Wprowadzenie do korzystania z usług Google

Aby rozpocząć korzystanie z usług Google, należy powiązać konto Google z profilem użytkownika.

Po zalogowaniu się przy użyciu konta Google usługi Google, takie jak Asystent Google i Google Maps, są bardziej spersonalizowane. Aby można było otworzyć Google Play, z danym profilem użytkownika musi być powiązane konto Google.

Tworzenie konta Google

Wejść na stronę accounts.google.com/signup. Wprowadzić nazwę, utworzyć albo użyć istniejącego adresu e-mail i hasła. Wprowadzić swój numer telefonu i zweryfikować konto za pomocą kodu przesłanego do telefonu.

Logowanie się do konta Google na wyświetlaczu centralnym

Nacisnąć opcję iCup-2037-Settings symbol, następnie nacisnąć Google, a potem Asystent Google. Nacisnąć symbol profilu, aby się zalogować.
Wprowadzić adres e-mail powiązany z posiadanym kontem Google. Następnie nacisnąć Dalej.
Wprowadzić hasło powiązane z posiadanym kontem Google. Następnie nacisnąć Dalej.

Jeśli wystąpi problem z logowaniem, upewnić się, że samochód jest połączony z Internetem.