Układ wspomagania parkowania z przodu, z tyłu i po bokach*

Układ wspomagania parkowania ma różne tryby działania w zależności od tego, która część samochodu zbliża się do przeszkody.

Monitorowanie obszaru z przodu

P5-1507-Park Assist, warning signal front
Sygnał ostrzegawczy przechodzi w ciągły sygnał dźwiękowy przy odległości poniżej około 30 cm (1 stopy) od przeszkody.

Przednie czujniki układu wspomagania parkowania zostają aktywowane automatycznie po uruchomieniu silnika. Czujniki te są aktywne przy prędkościach poniżej 10 km/h (6 mph).

Zasięg pomiaru wynosi około 80 cm (2,5 stopy) przed samochodem.

 Uwaga

Układ wspomagania parkowania zostaje wyłączony po włączeniu hamulca postojowego lub wybraniu położenia P w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.

 Ważne

Gdy zamontowane są dodatkowe światła: Należy pamiętać, że nie mogą one zasłaniać czujników – dodatkowe światła mogą zostać wtedy uznane za przeszkodę.

Monitorowanie obszaru z tyłu

P6-C40BEV-21w39-ParkAssist-Rear-WarningDistance
Sygnał ostrzegawczy przechodzi w ciągły dźwięk przy odległości poniżej około 30 cm (1 stopy) od przeszkody.

Czujniki tylne zostają aktywowane, gdy samochód toczy się do tyłu bez włączonego biegu lub dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie cofania.

Zasięg pomiaru wynosi około 1,5 metra (5 stóp) za samochodem.

Podczas cofania z przyczepą podłączoną do układu elektrycznego samochodu tylny układ wspomagania parkowania zostaje automatycznie wyłączony.

 Uwaga

Podczas cofania na przykład z przyczepą lub bagażnikiem rowerowym zamontowanym na haku holowniczym (bez oryginalnej instalacji elektrycznej przyczepy firmy Volvo) może wystąpić konieczność ręcznego wyłączenia układu wspomagania parkowania, tak aby czujniki nie reagowały na te przedmioty.

Monitorowanie obszaru wzdłuż boków

P5+6-1817 -Park Assist System-Sectors
Sygnał ostrzegawczy zaczyna pulsować intensywnie przy odległości poniżej około 25 cm (0,8 stopy) od przeszkody.

Czujniki boczne układu wspomagania parkowania zostają włączone automatycznie w momencie uruchomienia silnika. Czujniki te są aktywne przy prędkościach poniżej 10 km/h (6 mph).

Zasięg pomiaru wynosi około 25 cm (0,8 stopy) po bokach samochodu.

Jednakże zasięg wykrywania czujników bocznych ulega znacznemu zwiększeniu przy większym kącie skrętu kół przednich, dlatego po obróceniu kierownicy czujniki te mogą wykrywać przeszkody znajdujące się w odległości do około 90 cm (3 stóp) po skosie z tyłu lub z przodu samochodu.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.