Klimatyzacja – specyfikacje

W układzie klimatyzacji samochodu zastosowany jest czynnik chłodniczy niezawierający freonu R1234yf albo R134a, zależnie od rynku. Informacja o tym, który czynnik chłodniczy zastosowany w układzie klimatyzacji danego samochodu, jest podana na naklejce pod spodem pokrywy silnika.

W układzie klimatyzacji wykorzystywany jest czynnik chłodniczy i olej sprężarki. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące naklejki podającej ilość czynnika chłodniczego, a w tabeli podano zalecany rodzaj i objętość oleju sprężarki.

Naklejka układu klimatyzacji

Naklejka czynnika chłodniczego R134a

P5-1507-Air conditioning warning sticker

Naklejka czynnika chłodniczego R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Objaśnienia symboli dla czynnika chłodniczego R1234yf

SymbolZnaczenie
P5-1507-Symbol caution
Zachować ostrożność
P5-1507-Symbol A/C-system
Mobilny układ klimatyzacji (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
Typ środka smarującego
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
Serwis mobilnego układu klimatyzacji (MAC) musi być przeprowadzany przez przeszkolonego technika posiadającego odpowiedni certyfikat.
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
Łatwopalny czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy

Ilość czynnika chłodniczego jest wydrukowana na naklejce znajdującej się pod spodem pokrywy silnika.

Samochody z czynnikiem chłodniczym R134a

P5/P6-1946-Refrigerant weight R134a
  1. P5-Icon red circle 1Ilość czynnika chłodniczego.

 Ostrzeżenie

Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a pod ciśnieniem. Serwis i naprawy tego układu może wykonywać wyłącznie przeszkolony technik posiadający odpowiedni certyfikat.

Samochody z czynnikiem chłodniczym R1234yf

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
  1. P5-Icon red circle 1Ilość czynnika chłodniczego.

 Ostrzeżenie

Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R1234yf pod ciśnieniem. Zgodnie z normą SAE J2845 (Szkolenie techników na potrzeby bezpiecznego serwisu i postępowania z czynnikami chłodniczymi stosowanymi w układach klimatyzacji pojazdów) serwis i naprawy układu zawierającego czynnik chłodniczy muszą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych i certyfikowanych techników, by możliwe było zagwarantowanie bezpieczeństwa układu.

Olej sprężarki

ObjętośćZalecany gatunek

110 ml (3,87 uncji objętości)1

260 ml (9,15 uncji objętości)2

POE RB68

Parownik3

 Ważne

Parownika układu klimatyzacji nie wolno naprawiać ani wymieniać na używany wcześniej parownik. Nowy parownik musi mieć certyfikat i oznaczenie zgodności z normą SAE J2842.
  1. 1 Dotyczy samochodów bez pompy układu ogrzewania.
  2. 2 Dotyczy samochodów z pompą układu ogrzewania.
  3. 3 Dotyczy tylko samochodów z czynnikiem chłodniczy R1234yf