Usuwanie powiązania między aplikacją Volvo Cars* a samochodem

Przed odinstalowaniem aplikacji Volvo Cars trzeba usunąć powiązanie między aplikacją a samochodem albo w prawidłowy sposób zakończyć posiadanie samochodu w aplikacji. Jeśli aplikacja Volvo Cars zostanie tylko usunięta, mogą pojawić się problemy z połączeniem się z samochodem w przyszłości.

Zakończenie posiadania w aplikacji Volvo Cars

W przypadku sprzedaży samochodu, trzeba zakończyć jego posiadanie i usunąć powiązanie między aplikacją Volvo Cars a samochodem za pośrednictwem konta administratora w aplikacji. Jeśli nie masz dostępu do aplikacji, skontaktuj się z dealerem Volvo i wyjaśnij, że chcesz sprzedać samochód.

Aby zakończyć posiadanie i usunąć powiązanie:
Przejdź do pozycji Połączone samochody na karcie Px-2037-VOC app icon Profile.
Wybierz odpowiedni samochód.
Naciśnij Nie jestem już właścicielem tego samochodu Volvo i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
Zakończenie własności spowoduje usunięcie historii użytkownika oraz kont innych użytkowników. Ponadto ma miejsce automatyczne przywrócenie ustawień fabrycznych samochodu, w wyniku czego zostają usunięte profile, dane użytkownika, powiązane kluczyki, ustawienia osobiste itp.

Identyfikator Volvo ID jest osobisty i dlatego nie trzeba go zmieniać ani usuwać w przypadku sprzedaży samochodu.

Jeśli chcesz, aby usunięto Twoje dane kontaktowe z systemu dealera, skontaktuj się z dealerem Volvo.

Usuwanie powiązania między podłączonym telefonem a samochodem

Powiązanie między podłączonym telefonem a samochodem można usunąć albo z poziomu aplikacji Volvo Cars albo z wyświetlacza centralnego samochodu. Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zobaczyć i odłączyć wszystkie telefony podłączone do samochodu. Inni użytkownicy mogą zobaczyć i odłączyć tylko swój własny telefon.

Za pośrednictwem aplikacji Volvo Cars

Przejdź do pozycji Połączone samochody na karcie Px-2037-VOC app icon Profile.
Wybierz odpowiedni samochód.
Naciśnij Odłącz obok urządzenia, które chcesz odłączyć i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Za pośrednictwem wyświetlacza centralnego

Przejdź do opcji iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać opcję Urządzenia z aplikacją Volvo Cars.
Nacisnąć telefon, który ma zostać odłączony i wybrać Usuń sparowanie tego telefonu.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.