Poduszka powietrzna pasażera

Samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną po stronie przedniego pasażera, stanowiącą uzupełnienie pasa bezpieczeństwa.
P6-1746-XC40–Safety–Passenger airbag
Czołowa poduszka powietrzna pasażera przedniego fotela.

Poduszka powietrzna pomaga chronić pasażera przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi, twarzy i klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i nóg.

Poduszka powietrzna uruchamiana jest przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w samochód. Poduszka powietrzna amortyzuje siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę zajmującą dane siedzenie. Pod naciskiem ciała poduszka stopniowo opróżnia się. Do wnętrza samochodu wydziela się przy tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.

 Ostrzeżenie

Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć ochronne działanie poduszki powietrznej w razie zderzenia.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia poduszki powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej, trzymając stopy na podłodze, a plecy na oparciu.

 Ostrzeżenie

Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu dokonania naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy systemie poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Umiejscowienie poduszki powietrznej pasażera

Poduszka znajduje się w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. W miejscu tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.

 Ostrzeżenie

Nie umieszczać żadnych przedmiotów przed lub na tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie znajduje się poduszka powietrzna pasażera.

Naklejka poduszki powietrznej pasażera

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.

Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce powietrznej pasażera jest umieszczona jest pokazano powyżej.

 Ostrzeżenie

Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki powietrznej pasażera, poduszka ta będzie stale aktywna.

 Ostrzeżenie

Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie lub siadanie przed przednim fotelem pasażera.

Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.

Osobom podróżującym przodem do kierunku jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie wolno zajmować przedniego fotela pasażera, gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.

 Ostrzeżenie

NIGDY nie należy używać fotelika dla dziecka skierowanego tyłem do kierunku jazdy, jeżeli PODUSZKA POWIETRZNA przed fotelem pasażera jest WŁĄCZONA. Może to prowadzić do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA.