Czyszczenie wyświetlacza centralnego

Brud, plamy i tłuszcz z palców mogą wpływać niekorzystnie na działanie i czytelność wyświetlacza centralnego. Ekran należy regularnie czyścić szmatką z mikrofibry.
P6-2037-Touch screen-button
Wyłączyć wyświetlacz centralny długim naciśnięciem na przycisk Home.
Ekran należy czyścić za pomocą czystej i suchej ściereczki z mikrofibry, wykonując niewielkie okrężne ruchy. W razie potrzeby lekko zwilżyć ściereczkę z mikrofibry czystą wodą.
Włączyć wyświetlacz centralny krótkim naciśnięciem na przycisk Home.

 Ważne

Używana do czyszczenia centralnego wyświetlacza ściereczka z mikrofibry nie może być zapiaszczona ani zabrudzona.

 Ważne

Podczas czyszczenia wyświetlacza centralnego nie wolno mocno naciskać powierzchni jego ekranu. Silny nacisk może uszkodzić ekran.

 Ważne

Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi środkami chemicznymi bezpośrednio na centralny wyświetlacz. Nie wolno używać płynów do czyszczenia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych środków czyszczących.

Nie wolno nigdy używać ściernych ściereczek, ręczników papierowych ani papieru toaletowego, ponieważ mogą one powodować zarysowania na wyświetlaczu centralnym.

Czy to było pomocne?