Funkcja toczenia

Funkcja toczenia może ułatwiać poruszanie się z małą prędkością, np. w korku lub na parkingu.

Gdy ta funkcja jest aktywna, samochód porusza się powoli w wybranym kierunku jazdy bez wciśniętego pedału przyspieszenia.

Włączanie funkcji toczenia

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Wybrać opcję Prowadzenie.
Wyłączyć funkcję One Pedal Drive.
Funkcja toczenia jest teraz włączona.

Wyłączanie funkcji toczenia

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Wybrać opcję Prowadzenie.
Aktywować opcję One Pedal Drive.
Funkcja toczenia jest teraz wyłączona.

Powiązane dokumenty