Zablokowanie i odblokowanie zamków bez użycia kluczyka*

Dzięki funkcji bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków wystarczy dotknąć czułą na dotyk powierzchnię na klamce drzwi, aby zablokować lub odblokować samochód.

 Uwaga

Jeden z należących do samochodu kluczyków musi znajdować się w obszarze zasięgu, aby funkcja blokowania i odblokowywania zamków mogła działać.
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
  2. P5-Icon red circle 2Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania

 Uwaga

Trzeba pamiętać, że system może zostać aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli kluczyk znajduje się w zasięgu.

Zablokowanie zamków bez użycia kluczyka

Aby możliwe było zablokowanie zamków samochodu, wszystkie drzwi boczne muszą być zamknięte. Drzwi bagażnika natomiast mogą pozostać otwarte w czasie blokowania zamków przy użyciu klamek drzwi bocznych.

Po zamknięciu drzwi, dotknąć w kierunku tyłu zaznaczoną powierzchnię na zewnątrz klamki drzwi. Można również nacisnąć przycisk P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button na spodzie drzwi bagażnika przed ich zamknięciem.
Wskaźnik centralnego zamka na tablicy rozdzielczej zacznie migać, sygnalizując zablokowanie zamków samochodu.

Aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe* – przyłożyć palec do czułego na dotyk wgłębienia na zewnętrznej powierzchni klamki drzwi i przytrzymać, aż wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe zamkną się.

Blokowanie zamków przy otwartych drzwiach bagażnika

Jeżeli zamki samochodu zostały zablokowane, a drzwi bagażnika są nadal otwarte, to przed ich zamknięciem należy upewnić się, że kluczyk nie pozostał w przestrzeni bagażowej.

 Uwaga

Jeśli kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.

Odblokowanie zamków bez użycia kluczyka

Chwycić klamkę drzwi lub lekko nacisnąć osłonięty gumową nakładką przycisk pod zewnętrzną klamką drzwi bagażnika, aby odblokować samochód.

Wskaźnik centralnego zamka na tablicy rozdzielczej przestanie migać, sygnalizując odblokowanie zamków samochodu.

Automatyczny powrót do stanu zablokowania

Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne z drzwi bocznych ani drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zostaną automatycznie zablokowane. Zapobiega to przypadkowemu pozostawieniu otwartego samochodu.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Czy to było pomocne?