Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy

Funkcja przygotowania do jazdy nagrzewa lub chłodzi kabinę pasażerską – na ile to możliwe – przed rozpoczęciem jazdy. Funkcję tę włącza się bezpośrednio na wyświetlaczu centralnym albo w aplikacji Volvo Cars.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Nacisnąć opcję Na postoju.
Nacisnąć Uruchom ogrzewanie/chłodzenie, aby od razu włączyć funkcję przygotowania do jazdy.

 Uwaga

Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna, gdy akumulator wysokiego napięcia jest wystarczająco naładowany, jednak korzystanie z tej funkcji, gdy samochód nie jest podłączony do ładowania, wpływa w dużym stopniu na zasięg samochodu.

 Uwaga

Drzwi i szyby samochodu powinny być zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.

 Uwaga

Po zakończeniu przygotowania do jazdy następuje automatyczne uruchomienie oczyszczania powietrza*.

Aby możliwe było przeprowadzenie oczyszczania powietrza, szyby i drzwi muszą być zamknięte.

 Uwaga

Gdy fotel kierowcy jest zajęty1, działanie funkcji przygotowania do jazdy zostaje przerwane i zostaje uruchomiona normalna klimatyzacja.

Gdy samochód rozpoczyna jazdę2, funkcja przygotowania do jazdy zostaje wyłączona.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Tryb użytkowy komfortowy (Comfort)
  3. 2 Tryb użytkowy jazdy (Drive)