Elektryczne sterowanie szyb

Każde drzwi mają panel sterowania szyb sterowanych elektrycznie. Drzwi kierowcy mają przyciski do sterowania wszystkimi szybami, a także do włączania blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz.

P6-1746-XC40-Driver door control panel
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
  1. P5-Icon red circle 1Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz* wyłącza przyciski w drzwiach tylnych, w wyniku czego drzwi i szyb nie można otworzyć od wewnątrz.
  2. P5-Icon red circle 2Przyciski sterowania tylnymi szybami.
  3. P5-Icon red circle 3Przyciski sterowania przednimi szybami.

 Ostrzeżenie

Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych pasażerów lub przedmiotów przez ruchome części.

  • Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
  • Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie.
  • Opuszczając fotel kierowcy, należy pamiętać, aby zawsze wyłączać zasilanie szyb sterowanych elektrycznie poprzez zabranie wszystkich kluczyków z samochodu. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli oprogramowanie samochodu nie zostało zaktualizowane do wersji 1.101 lub nowszej, szyby sterowane elektrycznie mogą zostać ponownie włączone za pośrednictwem wyświetlacza centralnego lub poprzez zajęcie miejsca na fotelu kierowcy, nawet gdy w samochodzie nie ma kluczyków.
  • Nie wolno wystawiać przedmiotów ani części ciała przez okna, nawet jeśli układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.