Włączanie i wyłączanie czujnika jakości powietrza*

Czujnik jakości powietrza jest częścią całkowicie automatycznego systemu kontroli jakości powietrza Interior Air Quality System (IAQS).

Istnieje możliwość włączania/wyłączenia czujnika jakości powietrza.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
Nacisnąć iCup-2037-Icon three dots horizontal w widoku klimatyzacji.
Wybrać żądane ustawienie opcji Czujnik jakości powietrza, aby aktywować lub dezaktywować czujnik jakości powietrza.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty