Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu eCall

W razie kolizji samochód przesyła automatyczne zgłoszenie zdarzenia do centrum alarmowego, które może wysłać służby ratownicze.1

Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa samochodu, np. na skutek wypadku, którego siła spowodowała zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, do centrum alarmowego zostanie wysłany automatycznie sygnał.

  1. Samochód wysyła automatycznie wiadomość zawierającą jego pozycję1 itd. do centrum alarmowego.
  2. Centrum alarmowe nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
  3. Centrum alarmowe wysyła niezbędną pomoc (policję, ambulans, pomoc drogową itd.).

Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego, centrum alarmowe zna pozycję samochodu i może skierować do niego odpowiednią pomoc.

  1. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.

Czy to było pomocne?