Ustawienia odblokowania zamków

Można wybrać różne sekwencje odblokowania zamków.
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć opcję Sterowanie.
Wybrać ustawienie dla funkcji odblokowania.