Czyszczenie karoserii

Samochód należy umyć, jak tylko ulegnie zabrudzeniu. Dzięki temu jego umycie będzie łatwiejsze, ponieważ brud nie przywrze tak mocno. Pozwala to także zmniejszyć ryzyko zarysowania lakieru i utrzymać świeży wygląd samochodu. Samochód należy myć w miejscu wyposażonym w separator oleju, używając szamponu samochodowego. Należy stosować zalecane przez Volvo kosmetyki samochodowe.

Ważne informacje dotyczące mycia samochodu

  • Nie myć samochodu na bezpośrednim świetle słonecznym1. Mogłoby to spowodować zaschnięcie detergentu lub wosku, czego rezultatem byłby efekt ścierny.
  • Jak najszybciej usuwać z powierzchni lakierowanych ptasie odchody oraz soki i żywicę z drzew. Mogą one zawierać substancje, które mogą bardzo szybko oddziaływać na lakier i odbarwiać go. Użyć na przykład miękkiego papieru lub gąbki nasączonej dużą ilością wody. Zalecane jest powierzenie usunięcia tego rodzaju odbarwień autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
  • Po umyciu samochodu mogą pozostać resztki smoły z asfaltu. Użyć środka do usuwania smoły zalecanego przez Volvo, aby usunąć pozostałe plamy.
  1. 1 Nie dotyczy mycia w automatycznej myjni samochodowej.