Korygowanie ciśnienia w oponach

Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z upływem czasu. Jest to zjawisko normalne. Dlatego ciśnienie w oponach trzeba od czasu do czasu skorygować, aby utrzymać zalecaną wartość.

W celu zapewnienia dobrych osiągów opon i równomiernego zużycia bieżnika należy stosować ciśnienie zalecane dla zimnych opon.

 Uwaga

Aby uniknąć nieprawidłowego ciśnienia w oponach, jego wartość należy sprawdzać gdy są one zimne. Określenie „zimne opony” oznacza, że mają one temperaturę otoczenia (po upływie około 3 godzin od zakończenia jazdy samochodem). Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie.
Zdjąć kapturek z zaworu opony, a następnie wcisnąć manometr do opon mocno na zawór.
Napompować oponę do prawidłowego ciśnienia, zalecane ciśnienie dla opon zamontowanych fabrycznie można znaleźć na naklejce na słupku drzwi po stronie kierowcy.
Założyć kapturek ochronny na zawór opony.

 Uwaga

  • Po napompowaniu opony należy zawsze założyć kapturek ochronny na zawór, by nie dopuścić do jego uszkodzenia przez żwir, zanieczyszczenia itp.
  • Używać wyłącznie plastikowych kapturków ochronnych. Metalowe kapturki ochronne mogą ulec korozji, co utrudni ich odkręcenie.
Sprawdzić wzrokowo, czy w opony nie wbiły się gwoździe lub inny przedmioty, które mogłyby spowodować przebicie i wyciek powietrza.
Sprawdzić, czy na ścianach bocznych nie ma wgłębień, przecięć, wybrzuszeń lub innych nieprawidłowości.
Powtórzyć przy wszystkich oponach, łącznie z oponą koła zapasowego*.

 Uwaga

W przypadku nadmiernego napompowania opony spuścić powietrze, wciskając metalowy kołek pośrodku zaworu. Następnie ponownie sprawdzić ciśnienie za pomocą manometru do opon.

Niektóre opony zapasowe wymagają wyższego ciśnienia niż inne rodzaje opon. Sprawdzić w tabeli ciśnienia opon lub na naklejce z wartościami ciśnienia w oponach.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.