Informacje dla właściciela

Informacje dla właściciela są dostępne w różnych formatach, zarówno cyfrowych, jak i drukowanych. Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu oraz na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars. Dostępny jest także cyfrowy przewodnik Quick Guide, który można wyświetlić przy użyciu instrukcji obsługi na wyświetlaczu centralnym. W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi zawierający praktyczne informacje, które mogą się przydać w sytuacji, gdy czytanie instrukcji na wyświetlaczu centralnym jest niemożliwe albo niewygodne, np. w razie konieczności zmiany koła.

Wyświetlacz centralny samochodu

Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, nacisnąć iCup-2037-App view symbol, a następnie iCup--2037-Owners manual. Dostępne są tutaj opcje nawigacji wizualnej z ilustracjami przedstawiającymi nadwozie i wnętrze samochodu. Informacje są podzielone na kategorie i można je przeszukiwać.

Strona wsparcia technicznego Volvo Cars

Więcej informacji o samochodzie można znaleźć na stronie internetowej oraz stronie wsparcia technicznego Volvo Cars.

Przejść na stronę volvocars.com/intl/support i wybrać swój kraj. Strona ta jest dostępna na większości rynków.

Na stronie wsparcia technicznego znajdują się dane do kontaktu z działem obsługi klienta oraz najbliższym dealerem Volvo.

Informacje drukowane

W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który zawiera podsumowanie ważnych i przydatnych informacji.

Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia, rynku itd. w samochodzie mogą znajdować się dodatkowe informacje w formie drukowanej.

 Ważne

Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu w ruchu drogowym oraz za przestrzeganie prawa i przepisów ponosi zawsze kierowca. Ważne jest również, aby samochód był serwisowany i obsługiwany zgodnie z zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami firmy Volvo.

Jeśli informacje podawane na wyświetlaczu centralnym i w innych źródła różnią się między sobą, obowiązuje informacja z wyświetlacza centralnego.

 Uwaga

Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym może spowodować, że niektóre informacje dla właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub lokalnymi przepisami. Nie należy zmieniać ustawienia na język, którego zrozumienie może sprawiać trudności, ponieważ może to utrudnić powrót do wcześniej używanego ekranu.